You are currently viewing Badanie krwi wykryje autyzm?

Badanie krwi wykryje autyzm?

Pierwsze doniesienia o stworzeniu biomedycznego testu wykrywającego zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) pojawiły się w 2017 roku. Mimo początkowego entuzjazmu, specjaliści szybko gasili nastroje, przypominając, że od wstępnych wyników badań do stworzenia rzeczywiście wiarygodnego narzędzia mija zazwyczaj wiele lat. Ostatnio jednak, autorzy artykułu z 2017 roku opublikowali kolejne badanie, które potwierdza ich wcześniejsze doniesienia i wykazuje 88% dokładność w diagnozie zaburzeń ze spektrum autyzmu na podstawie jedynie próbki krwi! Brzmi fantastycznie!

Udoskonalony algorytm

Naukowcy twierdzą, że opracowany test jest udoskonaloną wersją tego z 2017 roku i opiera się na algorytmie analizującym metabolity i produkty uboczne metabolizmu zawarte we krwi. Następnie dokonuje przewidywania, biorąc pod uwagę dane na temat wzorca występowania tych substancji u dzieci z ASD i dzieci zdrowych. Test z 2017 roku wykorzystywał do tego celu 24 wskaźniki, test z badań opublikowanych obecnie – już tylko 22. To niezwykle ważny krok w stronę wczesnego i trafnego diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu.

W skrócie – czym jest ASD?

Przypomnijmy, że ASD to grupa zaburzeń neurorozwojowych, których diagnoza obecnie odbywa się jedynie na podstawie wskaźników obserwacyjnych – pewnych cech i zachowań dziecka, co czyni ją niezwykle czasochłonną i złożoną. Wykorzystanie badania krwi jest prawdziwą rewolucją i otwiera drogę do wczesnej, szeroko dostępnej diagnozy i terapii, co bezpośrednio przekłada się na funkcjonowanie i jakość życia dzieci z tym zaburzeniem.

Z niecierpliwością czekamy na dalsze badania i próby kliniczne testu – małymi krokami zbliżamy się do czegoś, co jeszcze paręnaście lat temu wydawało się możliwe jedynie w filmach science fiction.

Nauka jest niesamowita!

https://news.rpi.edu/content/2018/06/19/success-blood-test-autism-affirmed

Dodaj komentarz