Jeśli zmagasz się ze smutkiem, napadami lęku, przewlekłym zamartwianiem się, przeżytą traumą, problemami w relacjach, niską samooceną, perfekcjonizmem lub ogólnym niezadowoleniem i poczuciem braku sensu życia, to miejsce jest dla Ciebie. Przyjdź i przekonaj się, że możesz odzyskać kontrolę nad swoim ŻYCIEM.

Psychoterapia indywidualna to spotkania mające na celu pracę nad konkretnymi trudnościami pojawiającymi się w życiu oraz pomagające określić kierunek zmian i wprowadzić je w życie.

Pomagam osobom zmagającym się z (m.in.):

– obniżonym nastrojem, zaburzeniami depresyjnymi

– zaburzeniami lękowymi (m.in. zamartwianie się, lęk społeczny, napady paniki, fobia prosta, lęk separacyjny)

-zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi (OCD)

– traumą, zespołem stresu pourazowego (PTSD)

– nieśmiałością, problemami w relacjach interpersonalnych

– drażliwością, wybuchami złości, agresją

– zaburzeniami odżywiania

– zaburzeniami ze spektrum autyzmu/ zespołem Aspergera

Jeśli czujesz, że Twoje dziecko ostatnio stało się smutne i wycofane, zmagacie się z lękiem i zamartwianiem, wybuchy złości i agresji to coraz częściej Wasza codzienność – nie czekaj i zacznij działać. ZMIANA jest możliwa! Praca z najmłodszymi nad smutkiem, lękiem, wycofaniem, nieśmiałością, obniżoną samooceną, samookaleczaniem się, agresją, wybuchami złości, trudnościami w relacjach rówieśniczych. Terapia dzieci z ADHD i zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Dorastanie to okres pełen wyzwań i trudności. To moment kształtowania się tego, kim jesteśmy, kim chcielibyśmy być, jakie są nasze marzenia i cele.

Jeśli doświadczasz trudności w przechodzeniu przez ten czas, odczuwasz smutek, lęk, zamartwiasz się przyszłością, czujesz się zagubiony/a, masz problemy w nawiązywaniu relacji, zapraszam na spotkanie. Nie jesteś w tym sam/a!

Niedawno zostałaś mamą? Czujesz, że trudno Ci się dostosować do nowej sytuacji, ciągle się martwisz, nic Cię nie cieszy, nie akceptujesz swojego zmienionego ciała, masz wrażenie, że wyzwania związane z macierzyństwem Cię przerastają i już nigdy nie tak, jak dawniej? To spotkanie jest dla Ciebie. Zapraszam Cię w podróż do samej siebie, w której wspólnie odkryjemy, co jest dla Ciebie najważniejsze i co możesz zrobić, by odzyskać KONTROLĘ nad swoim życiem.
Kara czy konsekwencje? Wymagać czy odpuścić? Jak ustalić zasady i je egzekwować? Jak zbudować satysfakcjonującą relację ze swoim dzieckiem? Co zrobić, gdy dziecko wybucha złością, jest agresywne, nie słucha, tego o co prosimy? Zapraszam na spotkania, na których przeanalizujemy Waszą indywidualną sytuację i zaplanujemy rozwiązaniach zgłaszanych trudności. Dodatkowo, otrzymacie konkretne narzędzia wzmacniające kompetencje wychowawcze i pomagające radzić sobie z trudnymi sytuacjami.
Szkolenia dla profesjonalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą – nauczycieli, szkół, psychologów, pedagogów szkolnych i rodziców. Tematyka szkolenia do ustalenia indywidualnie, m.in.: „Zaburzenia depresyjne dzieci i młodzieży”, „Samookaleczenia i profilaktyka zachowań samobójczych”, „Uczeń z autyzmem w szkole” „Jak wspierać i pracować z dzieckiem z ADHD?” „Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży” „Jak uczy się mózg – podstawy neurobiologii uczenia się w praktyce” Możliwy dojazd w przypadku zebrania większej grupy.