Dobrze Cię widzieć!

Nazywam się Karolina Ziegart-Sadowska. Jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą pracującym w nurcie poznawczo-behawioralnym z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Zapraszam Cię do wspólnego spotkania.

Karolina-Marta-5

Psychoterapia poznawczo-behawioralna

Pracuję w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) z rozszerzeniem o podejścia i techniki z tzw. „trzeciej fali” CBT (ACT, Terapia Schematów, Mindfulness). Prowadzę konsultacje i terapię indywidualną dorosłych, dzieci i młodzieży. 

„Widzimy ludzi i rzeczy nie takimi, jakimi są, ale takimi, jakimi my jesteśmy”

Anthony de Mello